Jednoducho nie je, aj keď to počúvame v médiách, od priateľov i rodiny. „Obdobie medzi dvadsiatkou a tridsiatkou je kritickým obdobím dospelosti,“ tvrdí Meg Jayová, autorka veľmi zaujímavej knihy Rozhodujúca dekáda. „Sú to roky, keď je najjednoduchšie začať žiť život, po ktorom túžime. A bez ohľadu na to, čo robíme, je táto dekáda obdobím pružnosti – úžasnej reorganizácie –, a obdobím, v ktorom získavame skúsenosti, ktoré budú ovplyvňovať celý náš život.“

Odsúvať zamestnanie, partnerstvo a rodičovstvo za tridsiatku sa veľmi nevypláca, a ak chceme prežiť šťastnejší, plnší a pokojnejší život, treba si to podľa autorky uvedomiť.

 

Klinická psychologička Meg Jayová v tejto pôsobivej knihe vysvetľuje, prečo je dôležité neuviaznuť vo víre dezinformácii a trivializácii o desaťročí, ktoré je v podstate najurčujúcejšie pre našu budúcnosť.

 

V knihe Rozhodujúca dekáda vychádza zo svojej dlhoročnej praxe zameranej na dvadsiatnikov, ako aj z mnohých vedeckých štúdií a štatistických dát.

 

V kapitole „Práca“ sa dozviete, prečo majú zamestnania dvadsiatnikov najväčší vplyv na život z profesionálnej a ekonomickej stránky, napriek tomu, že nevyzerajú na prvý pohľad veľmi dobre.
V kapitole „Láska“ si prečítate, prečo sú rozhodnutia o vzťahoch počas tejto dekády azda ešte dôležitejšie ako vaše pracovné voľby.
A v kapitole „Mozog a telo“ sa dozviete, ako dvadsiatnikom pomáhajú ich ešte stále sa rozvíjajúce mozgy stať sa dospelými, ktorými chcú byť a ako sa ich telá nalaďujú na najfertilnejšie roky.

 

 „Roky medzi dvadsiatkou a tridsiatkou sú dôležité,“ tvrdí Meg Jayová. „80% najurčujúcejších momentov sa odohráva okolo veku tridsaťpäť rokov. Zvyšovanie platu – dve tretiny nárastu sa udejú práve počas prvých desiatich rokov kariéry. Vyše polovica z nás sa do tridsiatky vydá či ožení, chodí alebo žije s budúcim partnerom. Od veku dvadsať do dvadsaťdeväť rokov sa nám osobnosť mení viac ako kedykoľvek predtým či potom. Vo veku dvadsaťosem rokov sú ženy najplodnejšie.“

 

Meg Jayová rozpráva v knihe Rozhodujúca dekáda o práci, partnerských vzťahoch, sociálnych väzbách aj osobnom rozvoji a chybách, ktorých je dobré sa vyvarovať. Výsledkom je osviežujúca, konštruktívna a miestami až nemilosrdne úprimná kniha určená predovšetkým dvadsiatnikom – no nielen im.

V takmer všetkých oblastiach vývoja existuje čosi, čo nazývame kritickým obdobím, obdobím, keď sme naladení na rast a zmenu, počas ktorého môže spôsobiť vystavenie nejakému vplyvu dramatickú transformáciu. Deti do päť rokov sa bez problémov naučia akúkoľvek reč. Medzi tromi a ôsmimi mesiacmi dieťa rozvíja binokulárne videnie. Tieto kritické obdobia sú oknami príležitostí, počas nich sa rýchlo učíme. Keď uplynú, už to nie je natoľko jednoduché.