A ako ich správne motivovať? Ako rýchlo a efektívne na učenie? Toto všetko vám napovie kniha od manželov Kopsovcov, autorov metódy Životných máp.

Volá sa Ako sa dohovoriť s tigrom a neobsahuje len teóriu. Dokonca v nej nájdete 12 kariet na komunikáciu s deťmi.

 

Potreba komunikovať je prirodzenou potrebou všetkých ľudí. Priamo ovplyvňuje nás a ľudí v okolí. Úspešná komunikácia prispieva k spokojnému a harmonickému životu.
O to viac to platí pri komunikácii s deťmi.
Rodíme sa s veľmi obmedzenými komunikačnými schopnosťami a hlavne s určitými vrodenými komunikačnými typmi. Táto kniha pomôže vyznať sa v komunikačných typoch, najmä detí. Pochopíte, ako ovplyvňujú človeka už od detstva, a budete môcť túto znalosť využiť v bežnom živote.

 

Vďaka knihe Ako sa dohovoriť s tigrom sa zoznámite so štyrmi komunikačnými typmi detí: pocitovým, rozumovým, obrazovým a sluchovým.
Naučíte sa ich rozoznávať, chápať a tiež s nimi „správne“ zaobchádzať. Pre spokojnosť vás ako rodičov i vašich detí.

Kniha je základným manuálom pedagóga ako porozumieť deťom.
Autori Kamila a Petr Kopsovci, ktorí sú známi vďaka svojej metóde Životných máp (vo svete pod názvom Kops Method), vychádzajú z mnohoročnej praxe a predovšetkým sa snažia pomôcť rodičom lepšie spoznať ich dieťa.
„Táto kniha je o komunikácii s deťmi. Ako ich pochopiť a tiež to využiť v prospech dieťaťa v rodine, v škôlke, v škole,“ približujú svoju knihu Ako sa dohovoriť s tigrom skúsení autori.

 

Prečítajte si úryvok – o deťoch sluchového typu.

1 – Učia sa počúvaním

Dieťa sluchového komunikačného typu sa učí počúvaním. Výhodou je, že si nemusí robiť rozsiahle zápisy, pretože to, čo počuje, si aj pamätá. Prednášajúceho môže zmiasť, že sa naňho dieťa pri výklade nepozerá. Nepotrebuje sa ani pozerať toľko na tabuľu.
To, že sa na vás dieťa sluchového komunikačného typu nepozerá, neznamená jeho nepozornosť, nezáujem alebo pohŕdanie autoritou.

 

Príklad z praxe:
Prišla mamička s chlapčekom s problémom veľkej nesústredenosti a roztržitosti. Nechápali prečo, ale pre veľký rozsah tohto problému im bola pridelená asistentka. Prešli si u nás Detskou životnou mapou, kde sme zistili výrazný sluchový typ. Výstupom bola najmä rada, či by škola neumožnila dieťaťu viesť si poznámky obmedzene podľa jeho individuálnych potrieb.
Škola na návrh pristúpila a dieťaťu umožnila individuálny prístup na skúšku. Výsledky boli rýchle a významné. Aj keď dieťa nemalo takmer žiadne poznámky, pri preskúšaniach vždy vedelo, o čom sa na hodine hovorilo, a poznalo obsah výuky. Aj výsledky v prospechu sa zlepšili.
Zo skúseností môžeme odporučiť pre tento komunikačný typ učiť sa nahlas. Je to pre neho veľmi rýchly a efektívny spôsob, ako sa naučiť preberané učivo. Chýba v škole? Žiadne dlhé dopisovanie. Nechajte mu nahrať výklad, aby si ho mohlo dieťa doma v pokoji vypočuť.
Chcete dieťaťu pomôcť s domácimi úlohami?
Dieťa sluchového komunikačného typu potrebuje počuť pokojný výklad a vysvetlenie. Nosí vaše dieťa poznámky, že sa neustále pozerá pri výuke z okna? Možno je práve sluchovým komunikačným typom.

PRIPOMÍNAME:

• Učia sa počúvaním.
• Nepotrebujú dlhé poznámky, čo počujú, to si aj pamätajú.
• Záujem prejavujú nastavením ucha.
• Počujú, aj keď sa na vás nepozerajú.
• Keď hovoria, radi sa počúvajú.
• Vadí im hluk, hádky a krik.