Po čom v živote najviac túžite? Po vzťahoch, naplnených láskou? Mať vyriešený nejaký zdravotný problém? Po pokoji? Po úspechu v oblasti, v ktorej sa cítite povolanejšie, než naznačujú vaše výsledky? Po naplnení, ktoré sa dá merať tisíckami rozličných spôsobov? Ako by ste mohli dosiahnuť to ,,niečo´´ , kvôli čomu nemôžete v noci spávať alebo to, kvôli čomu sa vám zrýchľuje pulz?

V knihe Liečebný kód sa dozviete základné princípy liečebnej terapie. Dozviete sa, že jediným zdrojom chorôb je vlastne stres. Fyziologický stres je stav, kedy náš nervový systém nie je v rovnováhe. Prostredníctvom liečebných kódov sa vám podarí opäť dostať do rovnováhy.

 

Dr. Alexander Loyd je vysvätený kňaz, ktorý získal doktorské tituly v odboroch neuropatickej medicíny a psychológie. Jeho žena trpela klinickými depresiami, ktoré ju veľmi sužovali. Podarilo sa mu objaviť jednoduchý fyzikálny mechanizmus, ktorý odstraňuje stres z tela tým, že lieči jeho zdroj. Týmto spôsobom sa mu podarilo behom pár týždňov vyliečiť mnoho rokov trvajúcu depresiu svojej ženy. Dr. Ben Johnson má za svoju hlavnú oblasť záujmu liečbu rakoviny.

 

Alex je chodiacim dôkazom systému, ktorý vyvinul. Dopomohol nielenže zásadne zlepšiť  fyzické a duševné zdravie vlastnej rodiny, ale zároveň  jeho súcit k tým, čo sú v núdzi a jeho ochota za každú cenu pomáhať ľudom, robia z neho človeka, akého málokedy spoznáte.

Zameral sa na test variability srdcovej frekvencie(HRV), lekársku metódu zlatého štandardu na meranie stresu v autonómnom nervovom systéme. Venoval sa tomu dostatočne dlho nato, aby vedel, že každý problém, ktorý si viete predstaviť, má v istom čase, v istej forme a určitým spôsobom spojitosť so stresom. Bol presvedčený, že pokiaľ liečebné kódy naozaj liečia takmer čokoľvek a všetko tým spôsobom, ako sa zdá - potom musia z tela odstraňovať stres, lebo vyliečené fyzické problémy vo väčšine prípadov neboli tými, na ktoré bolo liečenie priamo zamerané. Vlastne jediné problémy, minulé, súčasné i budúce , na ktoré sa liečebné kódy zameriavajú, sú spirituálne problémy srdca.

 

Liečebné kódy zrejme a to najneskôr do dvadsiatich minút, odstraňujú z tela to jediné, čo je zdrojom takmer všetkých našich ťažkostí.

 

Naliehavo vás žiadam, aby ste si našli čas na vyvinutie vlastného programu Liečebného kódu s využitím nástrojov opísaných v 11.a 12. kapitole. Budete prekvapení  rýchlosťou a účinnosťou techniky okamžitého účinku, ktorej stačí  desať sekúnd na potlačenie stresu, negatívnych emócií a zvýšenie energie na príslušný deň.  

Jordan S. Rubin, NMD, PhD.