Aké sú nástrahy romantiky? Ako nás manželstvo učí láske a ako odhaľuje hriechy?

V tejto knihe ide o to, ako by sme sa mohli v našom manželstve viac priblížiť k Bohu, no lepší vzťah s Bohom vedie aj k lepšiemu manželstvu.“ 
Tento autorov citát trefne vystihuje celú knihu, v ktorej nájdeme nielen citáty z Biblie, ale aj množstvo vyjadrení a odporúčaní známych osobností.

 Thomas Gary je presvedčený, že manželstvo je viac ako posvätný zväzok s druhým človekom. Je to duchovná disciplína, ktorá nám pomáha lepšie spoznať Boha, dôverovať mu a vrúcnejšie ho milovať. Je nepreberné množstvo kníh o tom, ako sa prepracovať k manželstvu vašich snov či k manželskému šťastiu.

 Ale čo, keď vás Boh práve cez sviatosť manželskú nechce viesť k šťastiu, ale viac priblížiť k sebe? A čo, keď vo vašom vzťahu nejde natoľko o vás a vášho partnera, ale skôr o váš vzťah s Bohom. Každý detail vášho manželstva – vzájomný rešpekt, odpúšťanie alebo nadšenie, úcta alebo prostá radosť z lásky – nesie v sebe prorocký potenciál a slúži k tomu, aby sme objavili existenciu Ježiša a slúžili jej.

 „Vážim si manželstvo a som vďačný za to moje,“ píše Gary Thomas v knihe Posvätné manželstvo. „Mám v ňom rád všetko pekné, jednoduché a príjemné, ale aj to ťažké – čo ma frustruje, no zároveň mi pomáha spoznať seba a svoju manželku hlbšie; čo mi spôsobuje bolesť, ale popritom pribíja na kríž tie stránky mojej povahy, ktoré nenávidím; čo ma núti padnúť na kolená a dáva mi šancu spoznať, že mám odložiť svoje urputné snahy a musím sa učiť milovať Božou láskou.“

Ako sám tvrdí, manželstvo ho priviedlo k hlbšiemu poznaniu, k väčšej úcte a pocitu spolupatričnosti, ktorý predtým vôbec nepoznal.
„Posvätné manželstvo“ nie je len fráza, je to jeho životná cesta. Vďaka tejto perspektíve sa mu úplne zmenilo manželstvo a verí, že to isté sa môže stať aj vám.

 

Siahnite aj vy po inšpirujúcej novinke Posvätné manželstvo.