Ubráni si Slávka v prostredí malomesta nerovnú lásku? 
Zasiahne ju osteň zla, ktorého blízkosť intuitívne cíti? 
A prečo ustalo šepkanie anjelov? 

Šepkanie anjelov je príbeh lásky s poriadnou dávkou napätia, ktorý napokon vyústi v nečakaný záver.

 Pozrite si videoreportáž z krstu knihy Šepkanie anjelov:

 

Myslíte si, že ste vo svojom svete v bezpečí? Veríte, že vás nemôže nič zaskočiť? Že smrť sa vás bezprostredne netýka? Súdite? Hodnotíte životy iných? Hovoríte – to by som v živote neurobila, alebo – mne by sa to nemohlo stať?
Tiež som si myslela, tiež som súdila. Buďte ostražití. Láska, ale aj smrť prichádzajú nečakane. Zastihnú vás nepripravených a zvalcujú vás. Verte mi, viem, o čom hovorím...

Prečítajte si krátky úryvok z novinky Šepkanie anjelov:

Musela som zaspať, lebo som sa prebudila na dotyk – niekto ma jemne pohládzal. Vlastne, najskôr som sa neprebrala úplne. Zdalo sa mi, že je pri mne Patrik. Pohniezdila som sa, aby som mu bola bližšie. Naklonila som hlavu k bozku a otvorila oči, a vtedy som sa prebrala načisto. Cez pootvorené viečka som uvidela Števa, usmieval sa na mňa, vo svetle televíznej obrazovky surreálne modrý. Prudko som sa odtiahla.
„Prepáč,“ vydýchla som, ani neviem, čo mi mal prepáčiť, vedela som len, že je niečo zle. Pohľadom som hľadala Andreja. Spal hlboko ponorený v kresle.
„Nemám ti čo prepáčiť. Zaspala si a oprela si sa o mňa. Bolo to veľmi  príjemné,“ šepkal Števo.
Zhľadúvala som slová. Bol blízko, pozorne na mňa hľadel, po rokoch sa mi navzdory zdravému rozumu prudko rozbúchalo srdce. Toto som nečakala. A už vôbec nie pri Števovi.
Vstala som: „Idem si ľahnúť.“
„Škoda.“
Naklonila som sa nad neho, nahnevaná ani nie tak na Števa, ako na vlastnú stratu kontroly. „Je mi trápne,“ zasyčala som cez zuby. „Zobuď, prosím ťa, Andreja a choďte si ľahnúť aj vy.“
„Nemusíš sa cítiť trápne, veď sa nič nestalo. Si veľmi pekná žena,“ šepkal.
„Prestaň. Toto je celé zle.“
„A si aj veľmi tvrdá. A veľmi rozhodná, vieš o tom?“ vstal a pretisol sa popri mne do detskej izby. Letmo sa ma dotkol. Nemohla som nič, len sa tváriť, že je všetko v poriadku. Musela som sa správať ako matka jeho priateľa.