Jedného dňa sa v letnom tábore zoznámia dve dievčatá: Lujza a Lotkou. Jedna sa na druhú ponáša viac, ako vlastný obraz v zrkadle. 
Krátke pátranie rozlúskne tento oriešok: dievčatá sú dvojičky. Ich mama s otcom sa dávno rozviedli a každý si vzal do opatery jednu z nich.

 Dievčence vyhútajú plán, že po prázdninách sa vymenia. Rátajú s tým, že ich ani vlastní rodičia nerozoznajú. Alebo azda áno? 

Podarí sa im obnoviť pretrhnuté rodinné putá? 
Dokážu deti napraviť chyby svojich rodičov? 

 Autorom nádherného príbehu je Erich Kästner, ktorý sa rád púšťal do háklivých tém, ako bol napríklad rozvod – ak by ste sa ako rodičia obávali, že takúto tému podsuniete svojím deťom, nebojte sa. Kästner dokáže písať takým štýlom, že si neraz získal aj odporcov. Rozvod v knižke Lujza a Lotka určite nebagatelizuje, postavy rodičov neidealizuje, čo je výborné. Veľmi živo nám dáva nahliadnuť do situácií, ktoré vyplývajú z rozvodu a aké môžu mať následky pre deti.