Virtuálna realita nám pomaly, ale iste začína nahrádzať skutočný svet a skutočný život. 
Pozrite sa okolo seba z iného pohľadu. Inými očami. Presne tak sa volá nová kniha Hanky Sekulovej, ktorá vysvetľuje, ako každý z nás dokáže zmeniť svet okolo seba.

 „Budem písať o ťažkých témach čo najľahším spôsobom, aký sa mi v tej chvíli podarí.  Niektoré veci zámerne zabalím a budem radšej servírovať po kúskoch. Niektoré veci kvôli ťažkej stráviteľnosti nebudem v tejto knihe servírovať vôbec,“ píše autorka.

 Každý z nás má v sebe neuveriteľné schopnosti, ktorými dokáže zázračné veci.  Všetko je iba o tom, čomu sme schopní a ochotní uveriť.  Niekto sa s rôznymi schopnosťami narodí (ako sú rôzne nadania pre na rôzne oblasti), iný sa ich dokáže naučiť, natrénovať. Každému sú voľne dostupné.  

Otázkou teda je - dokáže jeden človek zmeniť svet?

Aj o tom píše vo svojej knihe Inými očami Hanka Sekulová. Venuje sa aj ďalším témam, napríklad prútikárom.


Sú to šarlatáni? Alebo naozaj vnímaví ľudia?

My, ľudia máme takú zvláštnu schopnosť. Čomu nerozumieme, alebo čo nevieme, to tvrdíme, že neexistuje, alebo že sa nedá.
Aj napriek tomu, že senzitívnym ľuďom zvyšok sveta vykrikuje, že sú šarlatáni, aj tak sú ľudia so senzibilný mimoriadnymi schopnosťami hojne navštevovaní a ich služby vyhľadávané.
Ako napríklad taký prútikár.

Prútikár je človek, ktorý má cit, vďaka ktorému dokáže nájsť vodu, žilu, zemský zlom, energetické čiary, body, boľavé a choré miesta na tele...


Dá sa to aj naučiť (ako videnie aury) a tiež to nie je až také ťažké.
Samozrejme, vnímaví jedinci majú túto danosť od prírody, zvyšok sveta sa to potrebuje naučiť.

 „Naše podvedomie dokáže tie zázraky,“ píše sa v knihe Inými očami„Podvedomie, ako inak − podvedome, mení svalový tónus v našom tele, podľa výsledkov hľadania (odpovede na otázky, nájdenej vody, zlata, choroby...). Zmena svalového napätia je však veľmi malá a len veľmi trénovaný alebo citlivý človek ho dokáže zaregistrovať a preložiť si ho do ľudskej reči´.“


Prútik (virguľa, kyvadlo) nám v tomto prípade slúži ako predĺžená páka, na konci ktorej je zmena svalového napätia viditeľnejšia.

Na zmene svalového napätia je založená napríklad aj kineziológia.  Alebo detektor lži, ktorý zmeny sníma a zakresľuje do kriviek.

Sú geopatogénne zóny len výmysel alebo skutočnosť? Prečítajte si v článku