Keď som pripravovala a písala moju novú knihu Končím so strachom, robila som si prieskum o tom, čoho sa ľudia najviac boja. Zistila som, že aj keď to pomenovali inými slovami, ich strachy boli podobné a zužovali sa na niekoľko základných strachov. Výsledkom je 5 najčastejších strachov, ktoré ľudia majú. 

Končím so strachom

 

Ako vzniká strach?

 

V knihe Končím so strachom tomu venujem celú kapitolu. Svojou praxou a na základe vlastných životných skúseností som zistila nasledovné: Najviac strachov a limitáciívšak vznikáv detstve, kedy si formujete predstavu o živote a názory, prijímame a modelujeme nastavenia a postoje z najbližšieho okolia. Je tak nespočetne veľa situácií, v ktorých si niečo, možno aj nepodstatnéako dieťa vyhodnotíte limitujúco a nikto okolo vás o tom ani nemusívedieť, lebo ani vy o tom užneviete. A takto vo vás vznikajústrachy a obmedzenia, s ktorými sa v živote musíte potom vyrovnať. Ak by ste chceli od života niečo lepšie a viac, musíte sa oslobodiťod svojho strachu, ktorýje zdrojom nedostatku.

 

Prečľudia majústrach?

 

Buď sa boja o budúcnosť, alebo sa boja minulosti. Prvé ešte nie je relevantné, lebo sa to ešte nestalo a druhé už nie je relevantné, lebo sa to stalo a nedá sa to zmeniť. Ľudia aj napriek tomu znovu a znovu vo svojich hlavách a myšlienkových príbehoch prežívajú a obávajú sa niečoho, čo sa ešte nestalo alebo už je to minulosťou, a tým negatívne ovplyvňujú svoju budúcnosť. To, čoho sa väčšinou boja, sa pritom ešte nedeje, je to iba predstava a jedna možnosť z mnohých, ako to môže dopadnúť. 

 

Ľudia sa najviac strachujú, keď nemajú vysporiadanú svoju minulosť, staré nastavenia, programy a chápanie ľudí a sveta naokolo. Ak neobnovujete svoje názory a vnímanie sveta, ak neprekonávate hranice svojho komfortu a osobnostne nerastiete, budete mať väčšiu tendenciu sa strachovať a strach bude mať nad vami väčšiu silu.

 

Ako píšem v knihe Končím so strachomStrach je indikátor toho, že vstupujete do niečoho v živote, čo je pre vás novéa nepoznané. Alebo ste narazili na limitáciu, či blok z vašej minulosti, ktorúpotrebujete prekonať, aby ste mohli naplniťsvoj novýsen, túžbu alebo cieľ.

 

Oslobodiťsa od strachu znamenánabraťvšetku odvahu, silu, energiu, ktorúmáte a postaviť  sa proti veľkej vlne starých a sabotujúcich myšlienok, programov a emócií, ktorénechcúodísťa budúza seba bojovaťdo posledného dychu.

 

Ak neprekonáte svoj strach, bude vás robiť menšími, bude sabotovať a ničiť vaše vzťahy a limitovať vaše pracovné príležitosti a úspechy. Oslobodiť sa od strachu je príležitosť tvoriť lepšiu budúcnosť a dosiahnuť váš najvyšší potenciál.

 

Čoho sa najviac bojíte vy?

A čo s tým urobíte?

Dovolíte strachu, aby robil váš život menším alebo naberiete odvahu a oslobodíte sa?

 

Katarína Zacharová

autorka novej knihy Končím so strachom

 

Končím so strachom