Telefonický kontakt:      0902 402 204

Vyberte si z viac ako 100 odberných miest na Slovensku. Viac informácii tu.

Kategórie kníh

Reklamačný poriadok

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

 

Poučenie o právach a povinnostiach pri odstúpení od zmluvy

v zmysle § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Reklamačný formulár na stiahnutie tu

 

Práva a povinnosti spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia zásielky a v tom istom termíne zaslať tovar späť alebo ho osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby odovzdať predávajúcemu.

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 7 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy. Lehota 7 dní sa vzťahuje na knižné tituly. Na ostatný tovar a služby sa vzťahuje zákonom stanovená lehota.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy záväzným vyhlásením (dostupným formulárom) na adresu:

 

AD REM, iPark.sk

Mánesovo námestie 6

851 01 Bratislava

 

tel. č.: 0902 402 204

mail: info@ipark.sk

 

Vyplnený formulár prosím zašlite spolu s tovarom a dokladom (faktúra alebo pokladničný blok) na uvedenú adresu.

Na tento účel je dostupný formulár na odstúpenie od zmluvy na našej internetovej stránke http://www.ipark.sk/informacie/dodanie-tovaru/reklamacny-poriadok/. Vrátiť možno len nepoškodený tovar (nedoškriabaný, nepopísaný, nepokrčené strany – v pôvodnom neporušenom stave a obale).

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (poštovné) podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a odchodných podmienok predávajúceho zverejnených na internetovej stránke www.ipark.sk.

 

Práva a povinnosti predávajúceho

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  tovaru spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy  vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy okrem nákladov na dodanie tovaru (poštovného a iných nákladov a poplatkov.

 

 

 

Záručná doba


Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
iPark.sk ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
iPark.sk nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom ( kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom

 

Poškodený, alebo nekompletný tovar

V prípade, že Vám príde poškodený tovar, alebo tovar, ktorý bude nekompletný, je dôležité nám túto skutočnosť ohlásiť telefonicky, alebo mailom 48 hodín od prevzatia tovaru zákazníkom. Neskoršie nahlasovanie chybného, alebo nekompletného tovaru, Vám už nemusia byť uznané.

 

Vrátenie tovaru zhrnutie

Knihy, ktoré si u nás zakúpite, nám môžete bez udania dôvodu vrátiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. Na odstúpenie od zmluvy nám musíte zaslať vyplnený formulár mailom, písomne alebo osobne na prevádzke.  Po doručení písomného oznámenia o odstúpení zmluvy Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo mailom, kde Vám následne oznámime ďalší postup. 

 

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch:

-  tovar je poškodený

-  pri knihách sa javia známky používania teda čítania, prípadne kopírovania

-  pri sowtvéroch, audio CD, video CD, či DVD, ak je tovar používaný, teda rozbalený z ochrannej fólie, v ktorej Vám bol tento tovar poslaný.

-  ak bol tovar objednaný na špeciálnu objednávku

Najpredávanejšie
Odporúčame
Sme na Facebooku

Garancianákupu.sk

Lístky a vstupenky môžete kúpiť na

 

Máš málo miesta na disku? Ulož si

dokumenty, súbory a e-knihy na

uschovna.sk

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

 Porovnanie cien na Pricemania.sk

Porovnanie cien na Pricemania.sk

 

Bezpečný nákup